Α. ΣΤΑΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΟ 1962 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ
Το γραφείο δραστηριοποιείται στις γεωτεχνικές μελέτες με ιδιαίτερη έμφαση στις μελέτες, έρευνες και αξιολογήσεις γεωτεχνικών αποτελεσμάτων.

Η εκπόνηση των μελετών γίνεται αποκλειστικά με προγράμματα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το τμήμα μηχανογράφησης έχει αναπτύξει προγράμματα υπολογισμού ευστάθειας πρανών, τοίχων αντιστήριξης, αντοχής φρεατοπασσάλων, καθιζήσεων κ.λ.π.


Μερικοί από τους νομούς στους οποίους έχει εκπονήσει πρόσφατα γεωτεχνικές μελέτες η Α. Στάμος Α.Ε. : Έβρου (Αξιολόγηση γεωτεχνικών αποτελεσμάτων Εγνατίας Οδού, τμήμα Μάκρη Γέφυρα Κήπων, 2ο υποτμήμα), Κιλκίς (Αξιολόγηση γεωτεχνικών αποτελεσμάτων Φράγματος Γερακώνας), Φθιώτιδος (Αξιολόγηση γεωτεχνικών αποτελεσμάτων Ε.Ο. Αθηνών Θεσσαλονίκης, Τμήμα Καμμένα Βούρλα Μενδενίτσα).


ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΕΥΝΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΠΡΑΝΩΝ

ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ

ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ

ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ

ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΑΣΤΟΧΙΑ ΣΕ ΣΦΗΝΑ


επιστροφή στην κεντρική σελίδα