Α. ΣΤΑΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΟ 1962 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Το γραφείο δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μηχανογράφησης (software, hardware, κ.λ.π.) με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των εφαρμογών μηχανικού.


Τα πρώτα προγράμματα αναπτύχθηκαν το 1963 στον ιδιόκτητο υπολογιστή Kimtron σε γλώσσα μηχανής. Ακολούθησε η ανάπτυξη προγραμμάτων σε Fortran 4 και Fortran 77 στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του γραφείου Wang (1973), Prime 550 Mainframe (1981) και IBC Sco Unix (1991). Το1992 το τμήμα μηχανογράφησης σχεδίασε και εγκατέστησε δίκτυο PC σε Novell, το οποίο αντικαταστάθηκε το 2000 από δίκτυο Samba το οποίο έχει απεριόριστο αριθμό χρηστών και ελάχιστους περιορισμούς στο hardware (μέγεθος σκληρού δίσκου, αριθμό περιφερειακών κ.λ.π.). Τα τελευταία προγράμματα έχουν αναπτυχθεί σε Fοrtran 90 και Fortran 95, σε Visual Basic και σε Python.
Το τμήμα μηχανογράφησης αποτελεί κυριολεκτικά τον πυρήνα του γραφείου. Η επιτυχία του στην πλήρη μηχανογράφηση του γραφείου οφείλεται στο ότι στα 40 και πλέον έτη λειτουργίας του, έχει μόνιμους συνεργάτες ειδικούς στα υπολογιστικά μηχανήμτα αλλά και πολιτικούς και τοπογράφους μηχανικούς που σχεδιάζουν, ελέγχουν και τελικώς εφαρμόζουν τους αλγορίθμους που αναπτύσσονται. Η ενεργός συμμετοχή των μηχανικών στο τμήμα μηχανογράφησης, έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη υψηλής επιστημονικής και τεχνικής ποιότητας προγραμμάτων και την ευελιξία μετατροπής των προγραμμάτων ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.

ΠΩΛΗΣΗ Η/Υ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΡΘΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΟΡΘΟΦΩΤΟΜΩΣΑΙΚΟΥ- ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝεπιστροφή στην κεντρική σελίδα