Α. ΣΤΑΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΟ 1962 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ
Το γραφείο δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα των περιβαλλοντικών μελετών. Αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών προέγκρισης χωροθέτησης και περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλα τα έργα υποδομής (δρόμοι, λιμάνια, αεροδρόμια, υδραυλικά έργα, κλπ). Επίσης ασχολείται με τη διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων (ΧΥΤΑ, ΣΜΑ, ΒΙΟΚΑ κλπ), αναλαμβάνει την εκτίμηση θορύβου και ατμοσφαιρικής ρύπανσης καθώς και την οριοθέτηση ζωνών ειδικής προστασίας (αρχαιολογικοί χώροι, χώροι φυσικού κάλλους, δασικές εκτάσεις), όπως επίσης παρέχει υπηρεσίες συμβούλου μηχανικού σε θέματα περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Το τμήμα μηχανογράφησης έχει αναπτύξει προγράμματα υπολογισμού και σχεδίασης της στάθμης θορύβου (ισοθορυβικές καμπύλες) και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (ισορρυπαντικές καμπύλες). Επίσης έχει αναπτύξει σύστημα για τη διαχείριση των χρήσεων γης.


Μερικοί από τους νομούς στους οποίους έχει εκπονήσει πρόσφατα περιβαλλοντικές μελέτες η Α.Στάμος ΑΕ: Αιτωλοακαρνανίας (ΜΠΧ Οδού Πογωνιά-Πλαγιά), Αρκαδίας (ΜΠΧ λιμένα Πουλίθρων), Αττικής (ΜΠΕ Σταθμού Μεταφόρτωσης απορριμάτων Σχιστού), Αχαίας (ΜΠΧ & ΜΠΕ Αρτηρίας εισόδου Πατρών με κάλυψη χ.Διακονιάρη, ΜΠΧ γέφυρας στον π.Σελινούντα, ΜΠΧ Συνδέσεων της πόλης των Πατρών με Ευρεία Παράκαμψη Πατρών και το Νέο Λιμένα, ΜΠΧ ΕΟ Πατρών-Τριπόλεως), Εβρου (ΜΠΧ & ΜΠΕ Εγνατίας οδού, Μάκρη-Γέφυρα Κήπων, 2ο υποτμήμα, ΜΠΧ Συνδέσεων Αλεξανδρούπολης με Εγνατία Οδό, ΜΠΧ & ΜΠΕ νέου λιμένα Αλεξανδρούπολης), Ευβοίας (ΜΠΧ Αποχέτευσης & ΒΙΟΚΑ δήμου Στυραίων, Αρχαιολογικοί χώροι νήσου Ευβοίας), Κορίνθου (ΜΠΧ & ΜΠΕ οδού Αθίκια-Γαλατάκι).


ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ & ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΥΤΑ, ΣΜΑ, ΒΙΟΚΑ)

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΖΩΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


επιστροφή στην κεντρική σελίδα