Α. ΣΤΑΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΟ 1962 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

1.

UNIX multiprocessor

2.

UNIX

3.

OS/2

4.

BEOS

5.

DR DOS

6.

WINDOWS NT 4.0

7.

WINDOWS 95

8.

WINDOWS 98

9.

Δίκτυο Novell

10.

Ετερογενές Δίκτυο SAMBA (UNIX-WINDOWS)Ε. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ( GIS, ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ, ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ κ.λ.π.)

1.

STATIK-3 : Στατική και δυναμική ανάλυση χωρικών πλαισίων, Δυναμική Ανάλυση – Ευστάθεια, Γέφυρες - Σιδηρά - Ειδικές Μελέτες Προένταση Πλαστικές Αρθρώσεις ΝΕΑΚ - Σχέδια ELEMENT 3D Push-Over Ανάλυση Κτιρίων σε Σεισμό Σκυρόδεμα Οπλ.-Προεντεταμένο για Γέφυρες Πλάκες Π.Σ Πλέγματα Οπλισμού - Ξυλότυποι

2.

LARIX-3 (Εδαφοτεχνικό Πρόγραμμα) : Ευστάθεια Πρανών κατά EC7 Τοίχοι Ορυγμάτων κατά EC7 Τοίχοι Αντιστήριξης κατά EC7

3.

STRESS : Πρόγραμμα στατικής ανάλυσης γραμμικών φορέων με μητρώα

4.

SAP : Πρόγραμμα στατικής και δυνηαμικής ανάλυσης γραμμικών φορέων (με μητρώα), πλακών και κελυφών (με πεπερασμένα στοιχεία), και ανάλυσης τάσεων και παραμορφώσεων φορέων οποιασδήποτε γεωμετρίας, στήριξης και φόρτισης (με πεπερασμένα στοιχεία).

5.

INPHO : Πρόγραμμα φωτογραμμετρικής απόδοσης & αεροτριγωνισμού

6.

Stereo Viewers συνδεδεμένα με οθόνες γραφικών, Η/Υ και digitizers. Λογισμικό για ψηφιακή φωτογραμμετρική απόδοση αποτελούμενο από Software Leica και του γραφείου Α. Στάμος.

7.

MICRO TRIMS : Πρόγραμμα σχεδιασμού αστικής κυκλοφορίας

8.

AUTOCAD 2000i : Πρόγραμμα σχεδίασης

9.

AYTOCAD LAND development 2000i: Πρόγραμμα σχεδίασης / GIS / Τοπογραφίας

10.

IMAGINATION ENGINEER : Πρόγραμμα σχεδίασης

11.

COREL DRAW 8: Γραφιστικό πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας

12.

COREL SUITE 8: Πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου

13.

PHOTO SHOP 5 : Γραφιστικό πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας

14.

GIMP : Γραφιστικό πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας

15.

MS OFFICE 97 (WORD, EXCEL, ACCESS): Πρόγραμματα επεξεργασίας κειμένου και λογιστικών φύλλων μέσω περιβάλλοντος WINDOWS

16.

EUROFASMA : Πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης - γενικής λογιστικής – μισθοδοσίας

17.

STAR OFFICE 5.2 της SUN: Πρόγραμματα επεξεργασίας κειμένου και λογιστικών φύλλων μέσω περιβάλλοντος WINDOWSΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ Α. ΣΤΑΜΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ

1.

Πρόγραμμα Ψηφιακής Φωτογραμμετρικής Απόδοσης (σε συνεργασία με πανεπιστήμια των Η.Π.Α.)

2.

Πρόγραμμα διαχείρισης αρχείων για την συνεργασία φωτογραμμετρικού πρόγραμματος αεροτριγωνισμού

3.

Προγράμματα σύνδεσης - απόδοσης από φωτογραμετρικά προγράμματα σε AUTOCAD

4.

Πρόγραμμα ορθοφωτογραφίας & ορθοφωτομωσαικού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΡΟΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.

Πρόγραμμα Αεροτριγωνισμού STA - T

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

1.

Πρόγραμμα επίλυσης Ταχυμετρίας από στοιχεία υπαίθρου

2.

Πρόγραμμα επίλυσης οδεύσεων.

3.

Πρόγραμμα επίλυσης χωροστάθμισης.

4.

Πρόγραμμα επίλυσης εμπροσθοτομιών, οπισθοτομιών.

5.

Πρόγραμμα επίλυσης τριγωνομετρικού δικτύου με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων.

6.

Πρόγραμμα επίλυσης χωροσταθμικού δικτύου με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων.

7.

Πρόγραμμα ραπορταρίσματος σημείων ταχυμετρίας.

8.

Πρόγραμμα απόδοσης της εδαφικής περιοχής.

9.

Πρόγραμμα αυτόματης σχεδίασης υψομετρικών καμπυλών.

10.

Πρόγραμμα κατασκευής ψηφιακού μοντέλου εδάφους.

11.

Πρόγραμμα εμβαδομέτρησης και ογκομέτρησης επιφανειών με τυχαία γεωμετρία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΚΩΝ

1.

Προγράμματα στατικής ανάλυσης γραμμικών φορέων με μητρώα στις 2 ή στις 3 διαστάσεις.

2.

Αντισεισμικός υπολογισμός κτιριακών κατασκευών

3.

Πρόγραμμα ακριβούς ανάλυσης και διαστασιολόγησης μεμονωμένου θεμελίου (φέρουσα ικανότητα εδάφους ανάλογα με τις παραμέτρους εδάφους c, φ, το μέγεθος και το όχημα του θεμελίου, την έκκεντρη φόρτιση, τη στρωμάτωση και κλίση του εδάφους, τον υπόγειο ορίζοντα κ.λ.π.)

4.

Πρόγραμμα ανάλυσης και διαστασιολόγησης πεδιλοδοκού

5.

Πρόγραμμα ανάλυσης και διαστασιολόγησης γενικής κοιτόστρωσης

6.

Πρόγραμμα εύρεσης οπλισμού γραμμικών μελών.

7.

Πρόγραμμα εύρεσης οπλισμού γραμμικών μελών σύμφωνα με το νέο κανονισμό σκυροδέματος.

8.

Πρόγραμμα στατικής ανάλυσης (τάσεις, παραμορφώσεις) ελαστικού φορέα οποιασδήποτε γεωμετρίας, στήριξης και φόρτισης με την μέθοδο Συνοριακών στοιχείων (Boundary Element Method) στις 2 ή στις 3 διαστάσεις.

9.

Πρόγραμμα παροδικής (transient) δυναμικής ανάλυσης (τάσεις, παραμορφώσεις, επιταγχύνσεις) ελαστικού ή ιξωδοελαστικού φορέα οποιασδήποτε γεωμετρίας, στήριξης και φόρτισης με την μέθοδο Συνοριακών Στοιχείων στο πεδίο μετασχηματισμού Laplace στις 2 ή στις 3 διαστάσεις

10.

Πρόγραμμα δυναμικής ανάλυσης (τάσεις, παραμορφώσεις, επιταχύνσεις) ελαστικού ή ιδωδοελαστικού φορέα οποιασδήποτε γεωμετρίας, στήριξης και φόρτισης με την μέθοδο των συνοριακών στοιχείων στις 2 ή στις 3 διαστάσεις.

11.

Πρόγραμμα παροδικής δυναμικής ανάλυσης (ροπές, τέμνουσες, γραμμικές και γωνιακές παραμορφώσεις) ελαστικών ή ιξωδοελαστικών πλακών οποιασδήποτε γεωμετρίας, στήριξης και φόρτισης (συμπεριλαμβανομένης της αξονικής) με τη μέθοδο των συνοριακών στοιχείων στο πεδίο μετασχηματισμού Laplace.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

1.

Πρόγραμμα πλαστικής ανάλυσης γραμμικών μεταλλικών φορέων με μητρώα

2.

Πρόγραμμα στατικής ανάλυσης με λυγισμό γραμμικών μεταλλικών φορέων με μητρώα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

1.

Πρόγραμμα αυτόματης εύρεσης και βελτιστοποίησης οριζοντιογραφικής χάραξης οδού με δυνατότητα περιορισμών σε θέσεις και αριθμό καμπυλών, ακτίνες, κλωθωειδείς κ.λ.π.

2.

Πρόγραμμα σχεδίασης οριζοντιογραφίας (με αυτόματο υπολογισμό διαφόρων παραμέτρων, π.χ. κλωθωειδής, τόξα κ.λ.π.)

3.

Πρόγραμμα αυτόματου σχεδιασμού κόμβων (κλωθωειδής, επίκλίσεις, κλίσεις κλπ.)

4.

Προγραμμα σχεδίασης μηκοτομής (ο υπολογισμός της ερυθράς γίνεται αυτόματα όπως και ο υπολογισμός των κατακόρυφων τόξων)

5.

Πρόγραμμα αυτόματης εύρεσης και βελτιστοποίησης ερυθράς οδού σε μηκοτομή με δυνατότητα περιορισμών σε κλίσεις, ακτίνες, θέσεις και αριθμό αλλαγής κλίσεων κ.λ.π.

6.

Πρόγραμμα σχεδίασης διατομών (ο υπολογισμός των γεωμετρικών στοιχείων των διατομών γίνεται αυτόματα, π.χ. της επίκλισης, της διαπλάτυνσης κ.λ.π.)

7.

Πρόγραμμα σχεδίασης διαγράμματος οριογραμμών

8.

Πρόγραμμα σχεδίασης διαγράμματος επικλίσεων

9.

Πρόγραμμα υπολογισμού χωματουργικών

10.

Πρόγραμμα σχεδίασης διαγράμματος Lallane

11.

Πρόγραμμα σχεδίασης διαγράμματος Brucner

12.

Πρόγραμμα σχεδιασμού εύρους κατάληψης οδού σε πόδι ή φρύδι.

13.

Πρόγραμμα αυτόματης εύρεσης ερυθράς οδού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ

1.

Πρόγραμμα εύρεσης πλημμυρικής παροχής λεκανών (υπολογισμός της κλασσικής εξίσωσης έντασης της βροχής από επεξεργασία των δεδομένων βροχομετρικού σταθμού με την μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων, καθώς επίσης και υπολογισμός μίας γενικότερης και ακριβέστερης εξίσωσης έντασης βροχής με την μέθοδο χρυσής τομής, και στη συνέχεια εύρεσης της πλημμυρικής παροχής λεκανών με βάση την κρίσιμη διάρκεια βροχόπτωσης και την περίοδο επαναφοράς).

2.

Πρόγραμμα εύρεσης ετήσιας παροχής χειμάρρου (εύρεση σχέσης παροχής- στάθμης με την μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων και στη συνέχεια του συνολικού όγκου νερού ανά έτος από τις καθημερινές μετρλήσεις στάθμης)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΡΔΕΥΣΗΣ

1.

Πρόγραμμα σχεδίασης μηκοτομής αγωγών ύδρευσης (με πυθμένα κ.λ.π.)

2.

Πρόγραμμα υπολογισμού χωματουργικών αγωγών ύδρευσης

3.

Πρόγραμμα υπολογισμού και σχεδίασης πιεζομετρικής γραμμής αγωγού ύδρευσης

4.

Πρόγραμμα υπολογισμού κλειστού εσωτερικού δικτύου κατά Cross

5.

Πρόγραμμα υπολογισμού ανοικτού εσωτερικού δικτύου με μητρώα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

1.

Πρόγραμμα υπολογισμού χωματουργικών αγωγών αποχέτευσης

2.

Πρόγραμμα υδραυλικών στοιχείων αποχέτευσης

3.

Πρόγραμμα υπολογισμού εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης λυμάτων

4.

Πρόγραμμα υπολογισμού εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης λυμάτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

1.

Πρόγραμμα υπολογισμού ευστάθειας πρανών

2.

Πρόγραμμα υπολογισμού συνολικής αντοχής φρεατοπασσάλων

3.

Πρόγραμμα υπολογισμού καθιζήσεως