Α. ΣΤΑΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΟ 1962 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΑΤΙΚΑ
Το γραφείο δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα των στατικών μελετών. Αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών τεχνικών έργων (γέφυρες, σήραγγες, οχετοί κτίρια κλπ) καθώς και την εκτίμηση στατικής επάρκειας τεχνικών έργων.

Η εκπόνηση των στατικών μελετών γίνεται αποκλειστικά με προγράμματα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το τμήμα στατικών διαθέτει προγράμματα στατικής και δυναμικής ανάλυσης χωρικών πλαισίων, δυναμικής ανάλυσης και ευστάθειας, υπολογισμού γεφυρών, προέντασης, πλαστικών αρθρώσεων κ.λ.π.


Το τμήμα του Στατικών έχει μόνιμο συνεργάτη δρ. πολιτικό μηχανικό του Πανεπιστημίου Πατρών, ειδικό σε θέματα αντισεισμικότητας υπόγειων κατασκευών με πεπερασμένα και συνοριακά στοιχεία.


Μερικοί από τους νομούς στους οποίους έχει εκπονήσει πρόσφατα στατικές μελέτες η Α.Στάμος ΑΕ: Αχαίας (Αρτηρία εισόδου Πατρών με κάλυψη χ.Διακονιάρη – Στατική μελέτη τεχνικού κάλυψης, Γέφυρα στον π. Σελινούντα), Εβρου (Εγνατία οδός, Μάκρη-Γέφυρα Κήπων, 2ο υποτμήμα, Στατική μελέτη τεχνικών έργων), Κιλκίς (Φράγμα Γερακώνας). 


ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΕΦΥΡΕΣ, ΣΗΡΑΓΕΣ, ΟΧΕΤΟΙ, ΚΤΙΡΙΑ ΚΛΠ)

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


επιστροφή στην κεντρική σελίδα