Α. ΣΤΑΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΟ 1962 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ
Το γραφείο καλύπτει όλο το πεδίο των τοπογραφικών μελετών. Δραστηριοποιείται σε θέματα επίγειων τοπογραφικών εφαρμογών, φωτογραμμετρικών εργασιών, δορυφορικών εφαρμογών, Κτηματολογίου, Βάσεων Δεδομένων (GIS) κλπ.

Το 1963 χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, από την Α.Στάμος ΑΕ ηλεκτρονικός υπολογιστής (Kimtron) για την παραγωγή τοπογραφικών διαγραμμάτων. Η Α.Στάμος ΑΕ έχει αναπτύξει τα δικά της προγράμματα συνόρθωσης δικτύου, ραπορταρίσματος σημείων, υπολογισμού Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους, σχεδίασης υψομετρικών καμπυλών κλπ. και διαθέτει όλα τα απαιτούμενα όργανα για την πραγματοποίηση κάθε επίγειας τοπογραφικής εφαρμογής (θεοδόλιχους, χωροβάτες, total-station, βυθομετρικά όργανα κλπ).


Η Α.Στάμος ΑΕ είναι το πρώτο μελετητικό γραφείο που συνέταξε φωτογραμμετρικό διάγραμμα με ψηφιακές μεθόδους προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στη μελέτη τεχνικού έργου. Σε συνεργασία με πανεπιστήμια του Καναδά το τμήμα μηχανογράφησης του γραφείου έχει αναπτύξει προγράμματα που συνθέτουν μια πλήρως ψηφιακή διαδικασία φωτογραμμετρικής απόδοσης. Η Α.Στάμος ΑΕ έχει επίσης αναπτύξει τα δικά της προγράμματα παραγωγής ορθοφωτογραφίας, ορθοφωτομωσαικού και ορθοφωτοχάρτη. Πρόσφατα η εταιρεία προμηθεύτηκε διεθνώς αναγνωρισμένο πρόγραμμα ψηφιακής φωτογραμμετρίας που υπολογίζει αυτόματα και σε πολύ μικρό χρόνο τους προσανατολισμούς των αεροφωτογραφιών και τον αεροτριγωνισμό. Επίσης διαθέτει πρόγραμμα που συλλέγει αυτόματα και σε πολύ μικρό χρόνο τα σημεία του Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους. Το τμήμα Φωτογραμμετρίας της εταιρείας είναι εξοπλισμένο με ψηφιακούς φωτογραμμετρικούς σταθμούς, φωτογραμμετρικούς σαρωτές υψηλής ακρίβειας και εκτυπωτές υψηλής ανάλυσης ειδικούς για εκτύπωση φωτογραφιών.Το γραφείο δραστηριοποιείται στο πεδίο των Δορυφορικών Εφαρμογών για περισσότερο από μια δεκαετία. Διαθέτει δέκτες GPS υψηλής ακριβείας και χρησιμοποιεί δορυφορικές φωτογραφίες γαι την παραγωγή φωτογραμμετρικών διαγραμμάτων, ορθοφωτογραφιών, ορθοφωτο­μω­σαι­κών, ορθοφωτοχαρτών κλπ.
Η Α.Στάμος ΑΕ είναι από τα πρώτα ελληνικά γραφεία μελετών στο οποίο ανατέθηκε η εκπόνηση μελέτης Εθνικού Κτηματολογίου, γεγονός στο οποίο μέτρησε η μεγάλη εμπειρία του γραφείου σε συναφή θέματα (φωτογραμμετρία, ορθοφωτοχάρτες, GPS, GIS, κτηματογραφήσεις, ευελιξία προγραμματισμού σε ηλεκτρονικό υπολογιστή κλπ). Ας σημειωθεί ότι η Α. Στάμος Α.Ε. παραδίδει τοπογραφικά εκπονημένα με ψηφιακές φωτογραμμετρικές μεθόδους επί σχεδόν μία δεκαετία πριν τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Το τμήμα Μηχανογράφησης της εταιρείας έχει αναπτύξει πρόγραμμα GIS σε ηλεκτρονικό υπολογιστή για την κάλυψη των αναγκών του Εθνικού Κτηματολογίου. Είναι το μοναδικό γραφείο που χρησιμοποίησε στο γραφείο κτηματογράφησης και ορθοφωτοχάρτες για τον εντοπισμό των γεωτεμαχίων των αγροτικών περιοχών. Έτσι αποφεύχθηκε η άσκοπη επί τόπου επίσκεψη των ιδιοκτητών, έγινε μείωση του χρόνου παραλαβής των δηλώσεων και ελαχιστοποιήθηκαν τα ανεντόπιστα γεωτεμάχια.


Μερικοί από τους νομούς στους οποίους έχει εκπονήσει πρόσφατα τοπογραφικές μελέτες η Α.Στάμος ΑΕ: Αιτωλοακαρνανίας (Οδός Πογωνιά-Πλαγιά - Φωτογραμμετρική αποτύπωση), Αρκαδίας (Λιμένας Πουλίθρων - Τοπογραφική & Βυθομετρική αποτύπωση), Αχαίας (Μελέτη Αρτηρίας εισόδου Πατρών με κάλυψη χ.Διακονιάρη - Φωτογραμμετρική αποτύπωση), Εβρου (Εγνατία οδός, Μάκρη-Γέφυρα Κήπων, 2ο υποτμήμα - Φωτογραμμετρική αποτύπωση), Λασιθίου (Εθνικό Κτηματολόγιο).


 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

ΒΥΘΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ DATUM

ΔΙΟΡΘΩΣΗ/ΑΝΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΩΝ RASTER ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

ΟΡΘΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΟΡΘΟΦΩΤΟΜΩΣΑΙΚΑ, ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS)

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΣΑΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΑΡΩΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


επιστροφή στην κεντρική σελίδα